Personlig effektivitet og planlægning

Amazing powers of observation

Personlig effektivitet og planlægning er afgørende for dit fokus, som igen er afgørende for, at du kan udføre det bedste stykke arbejde. Når vi har med mennesker at gøre, kalder vi ofte fokus for nærvær. Nærvær er også afgørende for, at du får den bedste relation.

For at kunne fokusere bliver du nødt til at kunne prioritere. Mange gange bruger vi tiden på det, der haster, eller det vi tror, der er vigtigt, men ved nærmere gennemsyn ikke er det. Og hvordan skulle du også kunne prioritere rigtigt, hvis du ikke har dine visioner, værdier og mål på plads?

For at kunne få visioner, værdier og mål på plads skal du have selvindsigt. Denne indsigt får du ved “amazing powers of observation”. Du skal observere dig selv og logge. Jeg er specialist i at se mønstre, og du vil blive forbløffet over, hvor meget der kan udledes af at logge sin adfærd.

6 kendetegn ved ekstraordinært effektive mennesker
  1. Høj grad af tidsbevidsthed. De ved, hvad de bruger deres tid på.
  2. Klar fremtidsvision. De ved, hvad deres livsdrømme og ambitioner er.
  3. Bevidst udvalgte værdier. De ved, hvad der er virkeligt vigtigt for dem, og det sætter retningen for deres beslutninger.
  4. Få og specifikke mål, der kan måles og bliver det.
  5. Velfungerende planlægningssystem – dine gode vaner gør arbejdet for dig.
  6. Veludviklet evne til at få tingene gjort – de kan spotte, når de er på vej på afveje.

I forløbet kommer vi igennem fire trin:

Første trin er afklaring af, hvor du er nu – du skal have skruet op for din tidsbevidshed.

Andet trin er at afklare dit personlige fundament – hvad er dine drømme, værdier og mål?

Tredje trin er værktøjer til at få styr på dine opgaver og planlægge din tid og dine ressourcer bedst muligt.

Fjerde trin handler om at få tingene gjort og få sat lys på dine personlige udfordringer. Det kan f.eks. være overspringshandlinger, kunsten at sige nej, afbrydelse, kontrol med indbakken.

Vi finder sammen frem til, hvilke temaer du vil arbejde med.

Dit planlægningssystem skal være skræddersyet

I min træning lægger jeg vægt på, at du får et planlægningssystem, der passer til dig.

Personlig effektivitet er nemlig personlig. Udfordringen med rigtig mange effektivitetsråd er, at de er givet af mennesker, der selv fra naturens hånd er organiserede og effektive.

Deres råd virker fint for andre organiserede mennesker, men de virker ikke (i længden) for mennesker, der ikke er født med et stærk organiseringsgen.

Da jeg har erfaring med coaching af mange forskellige mennesker (og i langt de fleste tilfælde kender deres personlighedstype), har jeg fra starten en hypotese om, hvor udviklingspotentialet er størst. Og jeg ved, hvordan jeg skal tale ind til dig, så du også kan se det.

Det er en gevinst at koble personlig effektivitet med typeafklaring

Ofte kombinerer jeg forløb i personlig effektivitet og planlægning med typeafklaring. Her får jeg et indtryk af dit “indre mindmap”. Det giver os et stort forspring, fordi jeg kender til de forskellige typer og kan tilpasse træningen efter din type, både når det gælder indlæring, planlægning og organisering.

Jeg er certificeret mastercoach i personlig effektivitet ved Dorthe Rindbo.

Scroll til toppen