Forløb og oplæg

Jeg tilrettelægger forløb med komponenterne typologi, EQ, personlig effektivitet og proaktive vaner hver for sig eller sammen. Eksempler på arbejde med andre kunder:

Individuelle forløb
  • Coachingforløb i personlig effektivitet og planlægning med afsæt i en session med JTI-typeafklaring (online test og 2 timers session) og dernæst 9 sessioner (1:30 varighed) med fokus på etablering af personlig og relationel effektivitet
  • JTI-forløb med afsæt i en JTI-typeafklaring, hvor du får en grundig indføring i typologien, og med afsæt i dine ønsker får du værktøjer til at træne de forskellige præferencer. Vi planlægger sammen forløbet.
  • JTI-typeafklaring med personlig tilbagemelding (2 timers varighed) – “stand alone”-typeafklaring.
  • En eller flere sessioner med fokus på et enkelt værktøj til etablering af personlig effektivitet og planlægning, fx arbejde med din tidsbevidsthed, hvordan man skaber en rød tråd fra vision til to-do-liste, om at finde sine livsdrømme og værdier, mailkontrol, introduktion til forskellige prioriteringsværktøjer eller om kunsten at sige nej.
Jeg udarbejder også gerne særlige forløb til dig eller din virksomhed.
Gruppeforløb
  • JTI-typeafklaring i mindre leder- eller medarbejdergrupper med indledende personlige tilbagemeldinger og efterfølgende fælles session med fokus på samarbejde og kommunikation.
  • Kortlægning af en større eller mindre leder- eller medarbejdergruppes JTI-profiler med gruppetilbagemelding på en workshop, hvor teamets styrker og udfordringer italesættes, og hvor jeg skræddersyr øvelser, alt efter hvilke temaer I har behov for at arbejde med. Det kan være konfliktløsning, kommunikation, talentudvikling, forandringsprocesser, teamsammensætning, fokus på styrkebaseret beslutningstagning og meget andet.
  • Forløb i personlig effektivitet og planlægning for grupper på op til 8 personer med 10 sessioner (af 1 ½ times varighed) – eventuelt i kombination med en JTI-typeafklaring for de enkelte deltagere.
  • Crash course (3 timer) for op til 8 personer om personlig effektivitet og det personlige fundament, og hvordan du skaber det. Workshops og crash courses om en eller flere komponenter i kunsten at lede sig selv, hvor vi vælger det ud, I helst vil høre om.
Scroll til toppen